The event is expired

Komáromi FOTO Spektrum 2021

A Komáromi Regionális Művelődési Központ Komáromi FOTO Spektrum 2021 címmel egy év múltán ismét meghirdeti az AMFO 2021 elnevezésű, az amatőr fényképészeti alkotások országos felmenő jellegű seregszemléje és kiállítása 49. évfolyamának járási fordulóját.

A versenyző az alapfordulóba saját kategóriájában a Nemzeti Népművelési Központ honlapján található elektronikus űrlap kitöltésével nevezhet be.

 

Versenycsoportok

I. korcsoport: 15. életév alatti szerzők

A. kategória: fekete-fehér fénykép

B. kategória: színes fénykép

 

II. korcsoport: 15. és 25. életév közti szerzők

A. kategória: fekete-fehér fénykép

B. kategória: színes fénykép

 

III. korcsoport: 25. életév feletti szerzők

A. kategória: fekete-fehér fénykép

B. kategória: színes fénykép

 

Az életkor megkülönböztetése nélkül:

C. kategória: ciklusok és sorozatok

D. kategória: kísérlet – ide az a mű tartozik, mely a fotográfiai közeg új megközelítéseit keresi, illetve a fénykép lényegét és határait vizsgálja. (Felhasználhatja a közegek közti átfedéseket, az alternatív fényképészeti technikákat, installációkat…)

 

VERSENYFELTÉTELEK

·        A 49. évfolyam ajánlott témaköre: a CSALÁD. (Iránymutatást ad a résztvevők fényképészeti munkájához és a szervezőknek a kísérő tevékenységek, az előadók, a zsűri kiválasztásához.)

·        A versenyző azon életkor szerint nevez be a korcsoportba, melyet a fénykép keletkezésének évében töltött be.

·        A versenyen való részvétel feltétele, a verseny alapvető kritériumának megfelelően, a szerzői fénykép, vagy a kísérleti alkotás digitális és nyomtatott változatának benyújtása.

·        A versenybe csak a 2017 – 2021 közt létrejött alkotások küldhetőek, melyek egyúttal az AMFO verseny semmilyen évfolyamán nem vettek részt.

·        Nem lehetséges az erőszakot, vagy más, az emberiesség és a humanizmus elleni megnyilvánulásokat és cselekedeteket ábrázoló művek benyújtása. A tiltás vonatkozik a női, férfi, illetve a gyermeki test nem megfelelő módon objektivizált és szexualizált alkotásaira is.

·        A szerző a verseny minden fordulóján ugyanazon fényképalkotásaival vesz részt.

·        A szerző azonos művel csak egy versenykategóriába pályázhat. Ez a fekete-fehér/színes fényképeket is érinti.

·        Az egyes fotográfiák benyújtott száma korlátozott, a fekete-fehér fénykép kategóriájában maximálisan 3 alkotás, a színes fénykép kategóriájában 3 alkotás, a ciklusok és sorozatok kategóriájában 1 össztétel, a kísérlet kategóriájában szintén 1 össztétel. A ciklusok és a sorozatok kategóriájának kikötése: minimálisan 3 és maximálisan 5, tartalmilag és formailag egységes fénykép.

·        A kísérlet kategóriájába maximálisan 10 fénykép tölthető fel, melyek elképzeléseit röviden fel kell vázolni. Az eredeti fényképészeti műalkotás elkészítése esetén szükséges azt dokumentálni, majd digitális fényképként feltölteni, az eredetit egyaránt kiállítási célokra benyújtani. Amennyiben a mű digitális kiállítási formát igényel, a szerző nem köteles leadni annak nyomtatott formáját.

·        Ha a szervező nem rendelkezik a műveket megkövetelő technikai eszközökkel, akkor a szerzőnek az alkotással együtt át kell adnia azon műszaki kellékeket, melyek lehetővé teszik a szerzői elképzelés megvalósítását. Ellenkező esetben a szervező a szerzői elképzelés megvalósítására való tekintet nélkül készíti elő a kiállítás technikai hátterét.

·        A szerző köteles a jelentkezési űrlapra a digitális fényképek letöltését szolgáló linket feltölteni (például az internetes adattárként működő Wetransfer, Úschovňa, ulož.to segítségével). A fényképeknek 300dpi-s jpg formátumban kell lenniük. A feltöltött fájl mérete nem haladhatja meg a 100 MB-t. Minden fényképet pontos sorrendben kell megnevezni: korcsoport_kategória_keresztnév_vezetéknév_a mű címe

(például III_B_Laura_Fotografická_tüzijatek, D_Laura_Fotografická_kísérlet).

·        A fényképek nyomtatásához előírt formátum a 30 x 40 cm (30 x 45 cm is), 40 x 30 és a négyzetes 30 x 30 cm.

·        Minden szerző köteles versenyalkotásait a hátoldalon, a jelentkezési űrlap részét képező azonosító címkével megjelölni.

·        Az adjusztált fényképek leadása nem lehetséges. Ajánlott a művek sarkait a hátoldalon átlátszó ragasztószalaggal befedni, hogy a felszerelés, illetve az eltávolítás során ne sérüljön.

 

A Komáromi FOTO Spektrum 2021 időpontjai:

A munkák leadási határideje: 2021. március 05.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kiállítás megnyitója: 2021. április 01., 17 00 órakor, Egressy Béni Vmk, Komárom.

A kiállítás látogatható: 2021. április 30-ig.

 

Minden további fontos feltétel és követelmény a mellékelt versenyszabályzatban található.

 

Részvételét örömmel várjuk!

 

Mačicová Jana
a művészet, a fényképészet, a film, a kreatív műhelyek, klubok és szakkörök és a marginalizált csoportok metodikusa
promóciós munkák

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Címkék:

Esemény részletei

5. március 2021 14:12
30. március 2021 14:13