The event is expired

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo na úseku sociálnej prevencie a vzdelávania v mesiaci október 6 výchovno–vzdelávacích interaktívnych stretnutí na témy: Šikanovanie (obete kyberšikany), Trestnoprávne povedomie mladistvých, prevencia kriminality a Obchodovanie s ľuďmi. Stretnutia sme usporiadali v rámci okresu Komárno na 1 špeciálnej základnej škole, 1 základnej škole a 3 stredných odborných školách. Cieľom bolo upozorniť účastníkov na nevhodné a nezákonné konanie detí a mládeže, poukázať na dôsledky týchto činov a informovať ich o rizikách pri hľadaní práce.

Címkék:

Esemény részletei

1. október 2014 0:00
1. október 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");