The event is expired

História Komárna vzdialená i blízka…  – už po siedmy krát

V juhovýchodnom cípe Žitného ostrova pri sútoku európskeho veľtoku, Dunaja a najdlhšej slovenskej rieky Váh sa nachádza jedna z najstarších usadlostí Karpatskej kotliny, dnešné Komárno. Od toho obdobia prešlo rôznymi dobovými zmenami. K historickým premenám dochádzalo aj v 20. storočí, ktoré prinieslo množstvo významných dátumov. Tieto udalosti sa žiakom 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií ako aj študentom 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno s pravidelnosťou snaží priblížiť Regionálne osvetové stredisko v Komárne. V spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno pravidelne organizuje súťažno-vedomostný kvíz – História Komárna vzdialená i blízka…

Radi vás privítame na jeho 7. ročníku, ktorý sa uskutoční 7. októbra 2021 a ponesie sa  v duchu „Komárno v 20. storočí“. Virtuálny kvíz bude prebiehať online formou cez odkazy na www.roskn.sk – webovej stránky Regionálneho osvetového strediska, odporúčaný prehliadač je google chrome.

Každá prihlásená škola si vytvorí trojčlenné súťažiace družstvo s jedným náhradníkom. Vedomostné otázky budú zložené z učiva dejepisu a príspevkov uverejnených na webovej stránke Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno.

Školy budú mať do 27. 09. 2021 k dispozícii rešerš z odkazov na webovú stránku Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno, ktoré im bude doručený na emailové adresy uvedené v záväzných prihláškach.

Výsledky virtuálneho súťažného kvízu, ktorý preverí vedomosti súťažných tímov na diaľku, budú zverejnené na našej webovej stránke.

Podujatie bude realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

 

Prihlášky zasielajte elektronicky do 23. 09. 2021 na batorova.osveta@gmail.com alebo na tamara.batorova@ros-komarno.sk.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Címkék:

Esemény részletei

7. október 2021 8:53
25. október 2021 8:53
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");