Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo v dňoch 19.-21.2.2014 cyklus besied s fotografkou a cestovateľkou Ingrid Pluhar o jej účasti na expedícii po Južnej Amerike (Peru, Bolívia, Chile, Venezuela), ktoré sa uskutočnili na SOŠ obchodu a služieb v Komárne a SOŠ technickej v Komárne.

Beseda bola spojená s premietaním jej fotografií a krátkych video zostrihov z tejto expedície (výstup na Roraimu; nebezpečná plavba k vodopádu Salto Angel; Peru, Chile, Bolívia, Venezuela).

Ingrid Pluhar je rodáčka z nášho komárňanského regiónu, ktorá už roky žije a pracuje v Rakúsku, ale svoj voľný čas venuje cestovaniu a fotografii.

Címkék:

Esemény részletei

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");