The event is expired

A vidéki Habovkája 2023 – versenykiírás

 

A Komáromi Regionális Művelődési Központ szervezésében valósul meg a Vidéki Habovkája 2023 elnevezésű, a zenei folklór országos felmenő jellegű versenye és seregszemléje járási fordulója. Kiírója, szakmai garansa és legfőbb pénzügyi partnere a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Művelődési Központ. Az ifjúsági és felnőtt zenei folklór A vidéki Habovkája 2023 című járási megmérettetésére 2023. június 10-én kerül sor a naszvadi Helyi Művelődési Központban.

A verseny alapfordulójába, saját kategórián belül a Nemzeti Művelődési Központ weboldalán lévő elektronikus adatlap: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit kitöltésével lehet nevezni.

A jelentkezések lezárása: 2023. május 22.

 

I. kategória: Népzene

A népzene tagjainak száma: 3 – 8 (kivételt képeznek a regionális vagy a helyi zenei hagyományokból kiinduló zenei csoportosulások, mint például a „duda kettős” – duda és hegedű).

A hangszeres összetételnek azon régió zenei hagyományának kell megfelelnie, ahonnan a zenei anyag származik, továbbá olyan hangszereket kell tartalmazzon, melyek a hagyományos szlovákiai hangszeres zenében a dallami, illetve a harmonikus-ritmikus funkciót töltik be, mint például a hegedű, a népi brácsa, a nagybőgő. A hegedűt vagy a népi brácsát felválthatja a népi harmonika. Az ilyen hangszeres összetétel, tiszteletben tartva a régió zenei hagyományait, további hangszerekkel is kiegészíthető. Más típusú hagyományos regionális zenei csoportosulások is elfogadottak, mint például a citera-, a dudazenekar, a diatonikus harmonikazenekar (a furulya és a fuvola nem része a szlovákiai hagyományos népi hangszeres eszköztárnak).

II. kategória: Népdalcsoport

A népdalcsoport tagjainak száma: 3 – 8. A zenei kíséret egy hagyományos hangszeren játszó népzenész vagy népi zenekar formájában megengedett.

III. kategória: Szólóénekes, énekkettős

A zenei kíséret egy hagyományos hangszeren játszó népzenész vagy népi zenekar formájában megengedett.

IV. kategória: Hangszerszólista

A hangszerszólista zenei kísérete nem megengedett.

A zenei hangszernek a Szlovákia területéről származó hagyományos népzene eszköztárának része kell legyen, elsősorban pedig dallami funkcióval kell bírnia (pásztorsíp, duda, „gajdica”, szájharmonika, diatonikus harmonika stb.).

A hangszerszólista énekelhet is, az értékelésnél azonban legfőképp a hangszeres előadás kerül előtérbe. Egy versenyszámon belül a hangszerszólista csak egy zenei hangszeren játszhat.

 

 

Versenyfeltételek

•        A versenyen minden, a Szlovák Köztársaság területén művészi tevékenységet folytató és erről a vidékről népzenei anyagot merítő csoport és szólista részt vehet.

•        A regionális versenybe a jelentkezők lakhelyük/működési helyük szerint neveznek be. Amennyiben a meghatározott helyen nem valósul meg regionális forduló, a szervezők beleegyezése alapján az adott megye más regionális fordulójába is átjelentkezhetnek.

•        A résztvevő a verseny összes fordulóján az alapfordulón bemutatott műsorszámmal szerepel (az egyes versenyszintek közt a versenyelőadások kizárólag a szakmai zsűri javaslatai alapján módosíthatóak).

•        A versenyszám időtartama 3 – 5 perc.

•        A nevezés időpontjában a jelentkezőnek be kell töltenie a 16. életévet.

•        A kotta használata nem engedélyezett.

•        Azon régió zenei anyagát javasolt bemutatni, ahonnan a jelentkező származik.

Penzügyi támogatásával

Bátorová Tamara
a folklór és a regionális tradicionális kultúra metodikusa
írnok

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Címkék:

Esemény részletei

10. június 2023 8:18
30. június 2023 8:18