The event is expired

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pripravili 9. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa konala 23. 10. 2017 v Športovom centre Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, v Komárne.

 

V rámci akcie boli realizované:

  • 8.30 – 9.30: Pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským
  • 9.30 – 10.00: Pohybové cvičenie s hudbou – spoločná aktivita pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským
  • 10.00 – 11.00: Pohybové hry a zážitkové aktivity zamerané na zdravý životný štýl pre deti z materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Všetky zúčastnené deti dostali od organizátorov zdravé občerstvenie a nápoj.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Mesta Komárno.

Címkék:

Esemény részletei

23. október 2017 0:00
23. október 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");