The event is expired

Na XXV. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany – výberovom kole pre Nitriansky a Trenčiansky kraj, ktorý sa konal 26. novembra 2018 v priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kárdoša v Topoľčanoch, získala v III. kategórii 3. miesto recitátorka Zlata Uríčková.

Srdečne blahoželáme!

Okresné výberové kolo

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo 5. 11. 2018 okresné výberové kolo XXV. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

Festival objavuje mladé recitátorské talenty, popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte.

Súťažné kategórie:

I. kategória  –  recitátori od 14 – 16 rokov ( ročníky 2002 – 2004)

II. kategória  –  recitátori od 17 – 19 rokov (ročníky 2001 – 1999)

III. kategória  –  recitátori od 20 rokov (1998 – )

 

Poznámka: Vekovou hranicou je 7. december 2018,  termín celoslovenského kola súťaže.

 

Uzávierka prihlášok: 26. 10. 2018

Címkék:

Esemény részletei

5. november 2018 0:00
5. november 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");