Blog

Kontaktu 2024 – krajská súťaž v autorskej tvorbe

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom dňa 8. júna 2024 uskutočnilo krajské kolo 24. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby Kontakt 2024 v priestorov klubu RÉV v Komárne. Súťažiaci v živom podaní vystúpili s pôvodnou autorskou piesňovou tvorbou v slovenskom jazyku. Odborná porota pracovala v zložení: Miroslav Zahradník – predseda poroty, Peter Dobšinský a Marian Tóth – členovia poroty.

Výsledky súťaže:

I. kategória – jednotlivci a dvojice

Zlaté pásmo s priamym postupom – Robo Vida

Strieborné pásmo – Kristína Lebidová

II. kategória – hudobné skupiny

Zlaté pásmo s priamym postupom – Memento

Zlaté pásmo s návrhom na postup – Vidoq´s Criminal Record

Súčasťou súťaže bol aj zaujímavý workshop pod vedením lektora Ladislava Baraňayho na tému Problematika pri ozvučení živého vystúpenia. Cieľom súťaže Kontakt 2024 bolo prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných hudobníkov pôsobiacich v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby na Slovensku. Prínosom podujatia pre súťažiacich bolo vytvorenie priestoru na koncertovanie pred odborníkmi a verejnosťou a pomoc etablovať sa do širšej kultúrnej obce populárnej hudby. Dôležitou súčasťou bol aj rozborový seminár pod vedením odbornej poroty, ktorá podrobne a adresne analyzovala jednotlivé vystúpenia. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom bolo Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov na celoštátnej súťaži Kontakt 2024, ktorá sa bude konať 6. – 8. septembra vo Veľkom Krtíši.

Finančne prispel

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");