The event is expired

Tvorivá dielňa nie len pre seniorov

Pripravujeme výtvarnú tvorivú dielňu pre všetkých záujemcov, ktorá sa bude konať 15. mája 2024 o 13.30 v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Špitálskej ulici v Komárne.

Tešíme sa na spoločné tvorenie!

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Címkék:

Esemény részletei

15. május 2024 13:30
15. május 2024 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");