The event is expired

VEČER FOLKLÓRNEHO SÚBORU BELLŐ A JEHO HOSTÍ

(Večer ľudových piesní tancov a ľudovej hudby)

 

V kultúrnom dome v Hurbanove sa 12. novembra 2022 konalo podujatie s názvom Galavečer Folklórneho súboru Bellő, ktorého spoluorganizátorom bolo v rámci cezhraničnej spolupráce Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Pozvanie na slávnostný program prijali aj predstavitelia mesta Hurbanovo, primátor Mgr. Peter Závodský, viceprimátorka RNDr. Mária Hamranová, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia Regionálneho osvetového strediska v Komárne pod vedením riaditeľky Mgr. Viery Vlčkovej, predstavitelia cirkví a ďalší hostia.

Hostiteľom galavečera bol folklórny súbor Bellő pôsobiaci pri ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM, v ktorom v súčasnosti tancuje viac ako 50 detí a dospelých, začiatočníci i pokročilí. Predstavili sa tancami a piesňami z oblasti Karpatskej kotliny a detskými hrami. Svoje umenie na podujatí predviedla aj Ľudová hudba Bellő.

Jedným z hosťujúcich súborov podujatia bol Folklórny súbor Vadvirág, ktorý bol založený v roku 1981 a pôsobí pri Kultúrnom stredisku a Centre voľného času Móra Jókaiho v Pápe (MR). Od tej doby reprezentuje svoje mesto na rôznych kultúrnospoločenských podujatiach doma i v zahraničí. Za svoju umeleckú činnosť v roku 1995 získal cenu mesta Pápa a cenu Veszprémskej župy „Pro Comitatu“. Divákov zaujal pestrou škálou piesní a tancov.

K cezhraničným partnerským hosťom patrila Folklórna skupina Buzsáki Boszorkányos z dediny Buzsák (MR), ktorá je známa svojimi výšivkami a pastierskymi drevorezbami. Ľudové umenie dediny sa v roku 2020 dostalo do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Mottom folklórnej skupiny je: „Komunita musí uchovať hodnoty minulosti, aby mohla existovať prítomnosť a budúcnosť“. V programe predstavili tanečné choreografie pod názvom „Párnás Üveges” a „Szatmári táncok”.

Slávnostný program po celý večer sprevádzala Ľudová hudba Bellő v zložení Korpás Réka – spev, Deme László – husle, Bertók Tibor – cimbal, Langschádl Dávid – viola a Golha Mátyás – kontrabas.

Počas celého večera tanečníci, hudobníci i speváci zabávali divákov, ktorí vrúcnym potleskom odmenili ich vynikajúce výkony. Na záver podujatia organizátori pripravili Večer Tanečného fóra, do ktorého sa okrem tanečníkov zapojili aj mnohí návštevníci podujatia. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za krásne vystúpenia a do ďalšej činnosti želáme veľa úspechov!

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Címkék:

Esemény részletei

20. december 2022 12:36
31. december 2022 12:36
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");