The event is expired

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 23. 5. 2015 obyvateľom zariadenia pre seniorov Centrál n. o. v Zlatnej na Ostrove tvorivú dielňu pod názvom „Skladanie z papiera – Záložka do knihy“. Obyvateľky zariadenia si z farebných, papierových pásikov pomocou lepidla vyrobili originálne záložky do kníh.

Címkék:

Esemény részletei

23. május 2015 0:00
23. május 2015 0:00