The event is expired

Novodobé závislosti

Dňa 14.3.2014 sme na Základnej škole s VJS v Marcelovej usporiadali besedu zameranú na tému nelátkových tzv. novodobých závislostí. Na úvod besedy lektorka Mgr. Adriana Grupáčová žiakom vysvetlila čo sú nelátkové závislosti, a ktoré závislosti patria do tejto skupiny. Venovala sa hlavne závislostiam na mobilnom telefóne, internete, nakupovaní, počítačových hrách a hracích automatoch. Počas besedy si žiaci spravili skupinovú aktivitu o hracích automatoch a následne si zahrali krátku scénku, do ktorej zakomponovali svoje odpovede. Na záver si žiaci vypočuli príbeh o závislostiach na hracích automatoch a anorexii.

 

Predchádzanie diskriminácii, xenofóbii, rasizmu

Dňa 18.3.2014 sme na Špeciálnej základnej škole s VJS v Kolárove usporiadali besedu na tému diskriminácia, rasizmus a xenofóbia. Lektorka Mgr. Adriana Grupáčová na úvod žiakom vysvetlila čo znamenajú tieto tri pojmy a aký je medzi nimi rozdiel. Žiaci sa dozvedeli základné informácie o rasizme a neznášanlivosti, aký je rozdiel medzi skinheadmi, nacistami, nacionalistami a punkermi, i to ako možno tieto skupiny rozlíšiť. Počas besedy si mali žiaci možnosť pozrieť dva krátke filmy z projetku www.nehejtuj.sk s názvom Ovce.sk – Biele ovce, Ovse.sk – Druhý breh.

 

Šikanovanie (obete kyberšikanovania)

Dňa 21.3.2014 sme na Strednej odbornej škole v Hurbanove usporiadali besedu na tému šikanovanie. Lektorka PeadDr. Iveta Szabóová rozdelila prednášku na dva tematické celky – 1. Šikanovanie v škole, 2. Kyberšikanovanie. Študenti sa dozvedeli čo je to šikanovanie, aké typy a formy šikanovania poznáme a aké sú jeho znaky. Oboznámili sa nielen s typmi iniciátorov šikanovania, ale aj s typmi ich obetí a ich charakteristickými znakmi. Záver prednášky bol venovaný dôsledkom psychického i trestnoprávneho šikanovania.

 

Novodobé závislosti

Dňa 24.3.2014 sme usporiadali na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne besedu na tému nelátkových tzv. novodobých závislostí. Lektorka Mgr. Adriana Grupáčová na úvod besedy študentom vysvetlila čo sú nelátkové závislosti, a ktoré závislosti do tejto skupiny patria. Venovala sa hlavne závislostiam na mobilnom telefóne, internete, nakupovaní, počítačových hrách a hracích automatoch. Študenti vyplnili dotazník zameraný na to, koľko času trávia denne na internete.

 

Trestné činy voči rodine

Dňa 26.3.2014 sme realizovali na Strednej odbornej škole technickej v Komárne besedu ma tému trestné činy voči rodine. Lektorka Mgr. Adriana Grupáčová na začiatku študentom vysvetlila čo znamená pojem trestný čin voči rodine, aké činy spadajú do tejto kategórie a ku každému pridala aj krátku charakteristiku. Pripomenula študentom od akého veku sú už trestne zodpovední, a aký je rozdiel medzi maloletým a mladistvým. Hovorila so študentmi o tom, ako môžu postupovať, ak majú podozrenie z páchania týchto trestných činov v ich okolí, i ako postupuje polícia pri vyšetrovaní týchto činov – výsluchu, udeľovaní výšky trestu a odsúdení.

Címkék:

Esemény részletei

1. március 2014 0:00
1. március 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");