The event is expired

Okús naše ľudové remeslá

Tradičné ľudové remeslá ako ich dnes poznáme boli každodennou súčasťou života našich predkov a  prenášali sa z generácie na generáciu.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne počas cyklických stretnutí podujatia Okús naše ľudové remeslá na jar, v lete, na jeseň a v zime  ponúkne žiakom základných škôl mesta Komárno priestor na to, aby ich mali možnosť spoznať a vlastnými rukami si ich aj vyskúšať.

Na jar, 13. apríla 2022 zavítame medzi žiakov ZŠ Rozmarínová ul. 1., Komárno. Deti zapojíme do pletenia a zdobenia veľkonočných korbáčov a vajíčok pod vedením odborných lektorov. Na tvorivej dielne tradičných ľudových remesiel radi privítame aj nových žiakov z Ukrajiny a ich rodičov.

Címkék:

Esemény részletei

13. április 2022 13:56
30. április 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");