The event is expired

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Centrom voľného času v Komárne usporiadalo dňa 30.septembra 2014 o 8.00 hod. obľúbený workshop Mladý moderátor pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka.

Címkék:

Esemény részletei

30. szeptember 2014 0:00
30. szeptember 2014 0:00