The event is expired

Letný denný tábor PIRÁTI z KARIBIKU, ktorí organizovali Animátori KN bol určený pre deti vo veku 7 – 12 rokov. Konal sa na ZŠ Eötvösova a ZŠ Rozmarínová v Komárne 16. – 21. júla 2018. ROS v Komárne pripravilo v rámci spolupráce s organizátormi na 17. a 19. júla 2018 pre účastníkov tábora tvorivú dielňu, na ktorej si vyrobili penové magnetky ako pamiatku pre seba a svojich blízkych.

Esemény részletei

16. július 2019 0:00
21. július 2019 0:00