The event is expired

Cineama 2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vás srdečne pozýva 7.6.2023 o 9:00 do Kina Tatra (Župná ul.  Komárno) na verejné premietanie prihlásených filmov krajského kola Nitrianskeho kraja 31. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2023.

Odborná porota v tento deň vyberie tých najlepších, ktorí budú náš kraj na jeseň reprezentovať v Bardejove na celoštátnej súťaži CINEAMA.

Súčasťou podujatia bude aj rozborový seminár a workshop Zákony schválností pri videotvorbe.

„Dvakrát meraj, raz snímaj a strihaj. Vybitá baterka, stratená karta, vypnuté svetlo či upršaná scéna? Tento workshop vás pripraví na to, na čo sa v bežnom živote videotvorcu pripraviť nedá, pokiaľ to nezažijete!“ Svoje skúsenosti z praxe vám odovzdá lektor Jakub Chochula.

Tešíme sa na stretnutie!

Program

Finančne podporilo

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Címkék:

Esemény részletei

7. június 2023 15:43
29. június 2023 15:43
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");