The event is expired

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci  so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno organizuje 6. ročník virtuálneho súťažného vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka v jazyku slovenskom na tému Kapitoly z dejín mesta Komárno, ktorý sa uskutoční 30. 09. 2020.

Kvízu sa môžu zúčastniť žiaci 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií, študenti 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno. Školy si vytvoria trojčlenné súťažiace družstvo s jedným náhradníkom. Súťažné otázky budú zložené z učiva dejepisu a príspevkov, ktoré odzneli na Odborných sympóziách: Spravodlivosť pre všetkých…, Voda v dejinných súvislostiach, Zdravotná a sociálna starostlivosť, Remeslá a živnosti v dejinách miest, ktoré sa uskutočnili v Podunajskom múzeu v Komárne. Kvíz bude vzhľadom na súčasnú situáciu prebiehať online formou cez odkazy na www.roskn.sk, webovej stránke Regionálneho osvetového strediska. Odporúčaný prehliadač je google chrome.

Každá škola bude mať k dispozícii rešerš z príspevkov prezentovaných na posledných štyroch ročníkoch Odborného sympózia do 21. 09. 2020. Výsledky virtuálneho súťažného kvízu, ktorý preverí vedomosti súťažných tímov na diaľku, budú zverejnené na webovej stránke Regionálneho osvetového strediska v Komárne a odoslané na emailové adresy zúčastnených škôl.

Viac informácií vám poskytne Tamara Bátorová a Pavol Litauszki na tel. č. 0911 204 031.

Prihlášky zasielajte elektronicky do 18. 09. 2020 na batorova.osveta@gmail.com alebo na tamara.batorova@ros-komarno.sk.

Podujatie bude realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Esemény részletei

2. október 2020 13:56
10. október 2020 13:56
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");