Táto udalosť je už neaktuálna

Víťazné videá speváckej súťaže Sing a Song 2020

Vyhlásenie výsledkov speváckej súťaže Sing a Song.

 

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Komárne uskutočnilo spevácku súťaž v speve jednotlivcov pre deti a mládež pod názvom Sing a Song. Konala sa virtuálnou formou v podobe videonahrávok zasielaných elektronicky. Súťaže sa zúčastnili speváci a speváčky zo základných, stredných a základných umeleckých škôl v okrese Komárno. Odbornú porotu tvorili hudobní pedagógovia Renáta Záhorská, Júlia Gál a Cyntia Kulin Pastorek zo ZUŠ v Komárne.

Do súťaže bolo prihlásených 28 videonahrávok. Porota 26. mája 2020 na základe odborných kritérií vyhodnotila umelecké výkony v ľudovom a muzikálovom speve v jednotlivých kategóriách.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, okrem diplomu budú ocenení aj profesionálnym audiovizuálnym záznamom vytvoreným vo Fambi Studio v Komárne. Nahrávky budú následne zverejnené na internetovej platforme ROS a ZUŠ v Komárne. Druhé a tretie miesta obdržia Diplom a knižnú poukážku do kníhkupectva Diderot v Komárne. Odborná porota udelila aj Čestné uznania za umelecký výkon.

Všetkým súťažiacim blahoželáme k ich skvelým umeleckým výkonom!

 

🏆 Výsledková listina

Sing a Song

 

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Komárne vyhlasuje spevácku súťaž v speve jednotlivcov pre deti a mládež pod názvom Sing a Song. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky základné školy, stredné školy a základné umelecké školy v okrese Komárno.

 

ZŠ súťažia v kategórii ľubovolný výber ľudovej piesne v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

SŠ a ZUŠ súťažia v kategórii ľubovoľná ľudová pieseň alebo muzikálový spev.  V kategórii muzikálový spev si súťažiaci musia vybrať jednu z určených súťažných skladieb. Povinný hudobný sprievod k muzikálovej piesni je k dispozícii na stiahnutie po kliknutí na názov pesničky. Interpretovať muzikálovú skladbu bude možné v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Každá kategória sa delí na dievčatá a chlapcov.

Porotcov tvoria hudobní pedagógovia zo ZUŠ v Komárne Renáta Záhorská, Cyntia Kulin Pastorek a Júlia Gál.

V každej kategórii bude vyhodnotené 1., 2. a 3. miesto a cena riaditeľky ROS v Komárne. Ocenení súťažiaci dostanú vecnú cenu a Diplom s možnosťou vystúpiť na verejnom koncerte organizovanom ZUŠ alebo ROS v Komárne. Ocenené súťažné nahrávky zverejníme na YouTube,  Facebookových a webových stránkach ROS a ZUŠ-MAI v Komárne. Prvé miesta z každej kategórie získajú cenu v podobe profesionálnej zvukovo-vizuálnej nahrávky vo FAMBI štúdiu v Komárne.

 

Súťažné kategórie:

  1. Súťažná kategória základné školy ročník 1-4
  2. Súťažná kategória základné školy ročník 5-9
  3. Súťažná kategória stredné školy
  4. Súťažná kategória základné umelecké školy:
    4.1 podkategória vek 7-12
    4.2 podkategória vek 13-15
    4.3 podkategória vek 16-20

 

Podmienky účasti  v súťaži:

Súťažiaci je povinný zaslať videonahrávku spolu s menom, vekom, názvom školy a ročníkom a GDPR súhlasom (do veku 16 rokov so súhlasom zákonného zástupcu) na mailovú adresu litauszki.osveta@gmail.com.

Formulár na GDPR súhlas – do 16 rokov
Formulár na GDPR súhlas – od 16 rokov

 

Vyhlásenie súťaže: 25. apríl 2020

Uzávierka súťaže: 25. máj 2020

Vyhlásenie výsledkov: 1. jún 2020 Deň detí

 

 

 

Muzikálová pieseň dievčatá:
(stiahnite kliknutím na názov skladby)

Mamma Mia! – Mamma Mia

 

Tangled – When Will My Life Begin

 

The Wizard of Oz – Over The Rainbow

 

Pocahontas – Colors of The Wind

 

Moana – How Far I’ll Go

 

 

Muzikálová pieseň chlapci:
(stiahnite kliknutím na názov skladby)

Mulan – I’ll make a man out of you

 

The Lion King – Can You Feel the Love Tonight

 

The Greatest Showman – A Million Dreams

 

Moana – You’re Welcome

 

Hercules – Go The Distance

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

1. júna 2020 0:00
15. júna 2020 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");