The event is expired

Letné hudobné dielne

Regionálne osvetové stredisko pripravilo v mesiacoch júl a august v Komárne hudobné dielne zamerané na hru na dychových nástrojoch v termínoch 10. júla, 24. júla, 1., 15. a 21. augusta. V čase od 15,00 – 20,00. Účastníci si zdokonalili techniku hry, zlepšili teoretické vedomosti a vyskúšali si hru s hudobným sprievodom, hru v ansámbli ako duo, trio alebo kvartet a základy improvizácie v bluesovej forme. Lektor – Pavol Litauszki – pedagóg hry na saxofón.

Podmienkou je vlastný hudobný nástroj!

Címkék:

Esemény részletei

10. július 2019 0:00
21. augusztus 2019 0:00