The event is expired

Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili pre vejernosť XVI. ročník Osláv štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v Kolárove, ktorý sa uskutočnil 5. júla 2016.

 

     

Esemény részletei

5. július 2016 0:00
5. július 2016 0:00